Systemy zarządzania
ISO

Usługi

1. Wdrażamy systemy zarządzania:

 • jakością – ISO 9001
 • środowiskowy – ISO 14001
 • bezpieczeństwem informacji – ISO 27001
 • bezpieczeństwem pracy – OHSAS 18001
 • kontroli skażenia/bezpieczeństwem mikrobiologicznym – PN-EN 14065 (RABC) – pralnie
 • analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych – HACCP

2. Przeprowadzamy audyty specyficznych wymogów klienta.

Nasi audytorzy posiadają stosowne przygotowanie i doświadczenie do przeprowadzania ocen:

 • firmy w formie np. tzw. Tajemniczego klienta,
 • dostawców i ich standardów (tzw. audyt drugiej strony),

3. RABC – System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego w pralniach

Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w pralniach na stanowisku pełnomocników i konsultantów. Są też często w składzie zespołu interdyscyplinarnego RABC. Wiedza dotycząca technologii prania oraz zagrożeń mikrobiologicznych pozwala nam w sposób obiektywny podejść do oceny pralni i pomóc wdrożyć system RABC.

Etapy wdrażania wymogów normy PN-EN 14065:

 • Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu RABC
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka dla zagrożeń mikrobiologicznych
 • Wyznaczenie punktów kontrolnych; dla każdego zagrożenia
 • Ustalenie poziomów planowanych i granic dopuszczalnych odchyleń dla każdego punktu kontrolnego
 • Ustalenie systemu monitorowania dla każdego punktu kontrolnego
 • Ustalenie działań korygujących
 • Ustalenie procedur sprawdzania systemu RABC
 • Ustalenie systemu dokumentacji
Close Menu