Oferta/ POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Wdrażamy systemy zarządzania:

  • Zarządzanie jakością PN-EN ISO 9001
  • System kontroli skażenia biologicznego tekstyliów PN-EN 14065 | RABC
  • System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP
  • BRC Global Standard Packaging Materials - produkcja opakowań
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001
  • Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)