Systemy zarządzania
ISO

RABC - System Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego w pralniach

Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w pralniach na stanowisku pełnomocników i konsultantów. Są też często w składzie zespołu interdyscyplinarnego RABC. Wiedza dotycząca technologii prania oraz zagrożeń mikrobiologicznych pozwala nam w sposób obiektywny podejść do oceny pralni i pomóc wdrożyć system RABC.

Etapy wdrażania wymogów normy PN-EN 14065:

  • Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu RABC
  • Przeprowadzenie analizy ryzyka dla zagrożeń mikrobiologicznych
  • Wyznaczenie punktów kontrolnych; dla każdego zagrożenia
  • Ustalenie poziomów planowanych i granic dopuszczalnych odchyleń dla każdego punktu kontrolnego
  • Ustalenie systemu monitorowania dla każdego punktu kontrolnego
  • Ustalenie działań korygujących
  • Ustalenie procedur sprawdzania systemu RABC
  • Ustalenie systemu dokumentacji
Close Menu