Wdrożenie w DREW-PACK

Wdrożyliśmy system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w firmie     DREW-PACK Tomasz Teler z Przytocka, która to w dniu 12.05.2020 r. otrzymała stosowny certyfikat.

Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy!!!