Wdrażanie systemów zarządzania ISO
ISO w NZOZ
Nasi Klienci
Oferta wdrożeniowa
RABC / PN-EN 14065:2005
Sporządzanie Kart charakterystyk substancji i preparatów chemicznych
Audyty energetyczne - Nadzory budowlane
Kontakt
O nas

Nasza firma PROFIT QUALITY (wcześniej J&M Systemy Jakości)  powstała w 2001 roku wprowadzając systemy jakości w firmach na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego. Z czasem rozszerzyliśmy działalność na teren całego kraju wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wdrożenia stosownych systemów zarządzania zgodnych z normami ISO.

Nasi konsultanci i auditorzy posiadają  wykształcenie i umiejętności niezbędne podczas wdrożeń czy konsultacji.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej uzyskaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucji Wdrażającej Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo"

Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2001 w organizacji charytatywnej - Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej następnie w Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Od 2006 roku zajmujemy się opracowywaniem Kart charakterystyk substancji i preparatów chemicznych dla liczących się organizacji w tym dla Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z o. o.

Realizujemy również usługi z zakresu nadzorów budowlanych oraz audytów energetycznych.


O nas
ISO w NZOZ
Nasi Klienci
Oferta wdrożeniowa
RABC / PN-EN 14065:2005
Sporządzanie Kart charakterystyk substancji i preparatów chemicznych
Audyty energetyczne - Nadzory budowlane
Kontakt